top of page

זמן איכות עם הילדים

בתקופה זו, זמן איכות אישי עם הילד או הילדה, שמוקדש לפעילות מהנה משותפת, יעזור להם להרגיש אהובים ובטוחים. זה יכול להיות זמן קצר (כעשר עד עשרים דקות), ואם זה יהיה בזמן קבוע כל יום הם יחכו לזה. 

שאלו אותם מה הם היו רוצים לעשות יחד. יש אפשרויות רבות: לבשל יחד, לקרוא סיפור במיטה, לעשות "דייט שוקו" במרפסת, להמציא ריקוד ועוד. הכל תלוי במה שהם ואתם אוהבים.

רעיונות למשחקים ופעילויות משותפות:

"הידעת?" (10-15 דקות):

כללי הפעילות:

  • על כל משתתף לבחור נושא כלשהו שמעניין אותו ולהציג את המידע שיש לו עליו בפני שאר בני המשפחה.

  • אפשר להיעזר במצגת קטנה, בציורים, בהצגה מילולית או בכל דרך שתתאים. 

  • כל משתתף יציג פעם בשבוע כך שכמעט כל יום תהיה הצגה שונה "ממרצה שונה".

מטרת הפעילות: הבעת אמון בילד וביכולותיו וחיזוק הקשר ההורי. הפעילות נותנת לילד  מקום להתנסות ולשיתוף של ההורים בדברים שונים.

 

 ישיבות צוות משפחתיות:

אפשר לחשוב על כל משפחה כמו 'מפעל בסדר גודל בינוני', ולכל מפעל יש ישיבות צוות. ניתן לערוך ישיבות גם בתוך הבית לניהול האופן שבו אנחנו מסתדרים יחד בתקופה זו. ישיבת צוות שתהיה ביום ובשעה קבועים, כוללת את כל "העובדים במפעל" ההורים והילדים על מנת לבנות תכנית עבודה לדרך התנהלות הבית בתקופה המשבר הנוכחי.

ישיבות אלה יאפשרו לילדים להביע את דעתם, להעלות רעיונות משלהם ולהשפיע בצורה ישירה על הדרך שבה הבית מתנהל. ככל שילדים יהיו שותפים יותר לבניית התכנית, כך תהיה להם מוטיבציה גבוה יותר לשתף פעולה בביצוע התכנית המוצגת. 

זמן חופשי:

 זמן פרטי הוא לא פחות חשוב מזמן איכות. כל אחד מבני המשפחה צריך את הזמן הפרטי שלו, שבו הוא עושה דברים לעצמו, נושם ונח לבד.  זה משאב שהינו חשוב להורים ולילדים, על מנת לאגור קצת כוח להמשיך הלאה.

bottom of page