top of page
הסחת דעת

לעיתים קרובות ממליצים לנו לסייע לילדים שלנו להכיר ברגשותיהם ולעודד אותם לבטא רגשות אלו. אולם, כאשר הרגש השלילי חזק ומפחיד במיוחד, העיסוק בו יכול להעצים את התחושות השליליות ולהכניס את הילד למעגל שלילי של מחשבות שבו הוא מדמיין במחשבותיו שוב ושוב את הגרוע מכל. במצבים כאלה ניתן להציע לילד לקחת "פסק זמן" ולהסיח את דעתו מהרגש השלילי. ניתן ואף רצוי לדבר על הדברים והתחושות שעלו לאחר זמן מסוים, בין אם זה מספר שעות לאחר מכן או ביום למחרת. ככל שהזמן חולף, כך יוכל הילד להסתכל על המצב המפחיד מזווית אחרת ולראות שלא הכל כל כך נורא. 


הסחת דעת מועילה היא כזו שמערבת עשייה, למשל עיסוק בפעילות ספורטיבית, בישול, קריאה של ספר, ציור, ריקוד משותף בסלון, משחק קופסה עם המשפחה, שיחה עם חברים או עם סבא וסבתא וכל עיסוק בפעילות שגורמת לילד שלכם להרגיש טוב.

bottom of page