top of page
דמיון מודרך והרפיות

טכניקות אלו מסייעות להקלה על ביטויי לחץ הן במישור הגופני והן במישור הקוגניטיבי.

 

הרגעה באמצעות דמיון של מקום אהוב או סיפור עשיר מאפשרת לילד לסגת לרגע מהמציאות המאיימת למקום בטוח שבו הם חשים רגשות נעימים כמו שלווה, רוגע ושמחה. מומלץ לבצע את הדמיון המודרך באזור שקט וללא הפרעות.

אנו ממליצים לבצע בין 5 ל-10 דקות של דמיון מודרך להשגת אפקט של רגיעה. ניתן גם לשלב דמיון מודרך והרפיה.

סרטון מומלץ להרפייה עבור ילדים:

סרטונים מומלצים של דמיון מודרך:

bottom of page