top of page
מתי נדרשת התערבות טיפולית?

 תגובת לחץ הנה טבעית ובריאה למצבי סיכון ועל כן, לחצים ותגובות חרדה בתקופת התפשטות נגיף הקורונה הינן טבעיות ואף הישרדותיות ונחוצות לאדם. באמצעות החרדה אנחנו נמנעים מנטילת סיכונים מיותרים לחשיפה לנגיף ובכך שומרים על עצמנו. עם זאת, לעתים תגובות ילדים הן קיצוניות יותר מהמותאם למצב ומצריכות עזרה מקצועית והתייעצות. 

כיצד אדע אם תגובת ילדי קיצונית?

ישנן מספר דרכים לזהות האם ילד שרוי בלחץ מוגבר אשר דורש התייעצות מקצועית:

  • כאשר הילד מבטא תגובות חרדה גם במצב בו אין סכנה ממשית. למשל, כאשר הילד מסרב בכל תוקף שההורה יפתח חלונות בבית עקב חשש מהנגיף, כאשר הילד מסרב להתקרב ליתר בני המשפחה או שומר על בידוד בחדרו ללא הנחיית רופא.

  • נשים לב למשך הזמן, התדירות או העוצמה שהילד שרוי בסימפטומים החרדתיים. כאשר הילד עסוק שעות ארוכות במחשבות ונדמה כי הוא עסוק רק בפחד להידבק, יתכן שהוא זקוק לעזרה נוספת.

  • נזכור שטבע האדם הוא לשאוף לאיזון ועל כן, קיימת צפייה שככל שהזמן יחלוף תהיה חווית הסתגלות למציאות החדשה. במצבים בהם אין הסתגלות הסימפטומים יישארו לאורך זמן ואף כאשר מקור הלחץ הוסר ואז מומלץ לפנות לעזרה.

bottom of page