top of page

רקע

בדיוק כמו מבוגרים גם הילדים חווים את המציאות הנוכחית כמציאות מלחיצה. בדומה למבוגרים, הילדים אשר חווים את משבר הקורונה שרויים בקושי להבין את המציאות החדשה ,בגיבוש תפיסה עצמית ומשפחתית שונה, ובעיצוב דרכי התנהגות חדשות. גם הילדים נדרשים לגייס כוחות ומשאבים על מנת להתמודד עם המציאות החדשה.

מקורות הלחץ הנפוצים בקרב ילדים בימים אלו:

  • יציאה משגרה ובניית שגרה חדשה מצריכות גיוס כוחות ומשאבים. שינוי השגרה בפני עצמו מעורר לחץ ודורש תהליך הסתגלות.

  • ילדים רבים חוששים שהם או קרוביהם ידבקו במחלה. חלק מההורים ממשיכים לצאת למקומות העבודה, ויציאה זו מהבית עלולה להגביר את דאגותיהם של חלק מהילדים. 

  • חוסר היכולת לראות את סבא וסבתא והידיעה כי הם בגפם ונמצאים בקבוצת סיכון עלולה אף היא לעורר חרדה.

  • השגרה החדשה, בה כל בני המשפחה נמצאים שעות רבות יחד, עלולה לעורר קונפליקטים משפחתיים וזוגיים ולהעצים קונפליקטים קיימים. 

  • חוסר היכולת להיעזר בחברים, בני משפחה ומכרים בשעת משבר יכולה גם היא להגביר לחצים.

  • משפחות רבות סובלות מקושי כלכלי בעקבות הצמצום במשק. קשיים כלכליים אלו יוצרים משבר נוסף בחיי המשפחה. 

  • קושי בהתמודדות עם לימודים מרחוק- לימודים בטכניקה חדשה ומאתגרת מהווים קושי עבור ילדים רבים.

חשוב לזכור: מצבי משבר אינם מהווים בהכרח שינוי לרעה. התמודדות מוצלחת עם המשבר יכולה לחזק את ההערכה העצמית, תחושת המסוגלות העצמית, והדימוי העצמי של הילדים.

bottom of page